| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

PIERWSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE JUŻ ZA NAMI… Drukuj Email
poniedziałek, 09 czerwca 2014 12:18

pierwsze spotkanie2W dniu 28.05.2014r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Świdwinie miało miejsce spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu systemowego pn. „Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Grupa liczyła 12 osób bezrobotnych, gotowych i chętnych do podniesienie swoich kwalifikacji i w rezultacie być może znalezienia pracy. Podczas spotkania zostały przedstawione planowane działania, między innymi: wyjazd rodzinny, kurs z zakresu rozwoju osobistego, spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty „Być rodzicem" oraz wiele innych. Ponadto uczestnicy (już kursanci) dzięki projektowi mają możliwość zdobycia prawo jazdy kat. B.
Osoby te również utworzyli grupę samopomocową. Spotkania odbywać się będą cyklicznie, co miesiąc przez okres 14-stu miesięcy (maj 2014r. – czerwiec 2015r.). Celem pierwszego zapoznawczo – organizacyjnego spotkania była próba określenia formy i zakresu działania grupy wsparcia, zachęcenie osób bezrobotnych do podzielenia się doświadczeniami zawodowymi oraz do korzystania z przedstawionych form poszukiwania pracy. Członkowie grup samopomocowych mogą wspierać się wzajemnie w pokonywaniu trudności, zdobywać wiedzę na temat osobistej trudnej sytuacji, rozwijać nowe formy radzenia sobie z problemem, odrzucić izolację społeczną oraz dodawać sobie wspólnie odwagi i wsparcia.
Pomimo trudnej sytuacji uczestników grupy, związanej z ich sytuacją na rynku pracy, grupa wykazała się dużą aktywnością i zaangażowaniem. Dzięki profesjonalnemu wsparciu pracowników projektu członkowie chętnie podjęli dyskusję dzieląc się własnymi doświadczeniami i przeżyciami.

pierwsze spotkanie1

 

gops projekt