| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Drukuj Email

Referaty Urzędu Gminy w Świdwinie:

 

 

Wójt

Stanowisko Wójta zajmuje mgr Kazimierz Lechocki

 

 

Zastępca Wójta

Stanowisko Zastępcy Wójta zajmuje mgr Joanna Anglisz-Myszka

 

 

Sekretarz

Funkcję Sekretarza sprawuje mgr Halina Czajkowska

 

 

Skarbnik

Funkcję Skarbnika sprawuje mgr Renata Kamińska

 

 

Referat ogólno - organizacyjny

liczba pracowników 7, etatów 7

-    stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich
-    stanowisko do spraw działalności gospodarczej - archiwista
-    stanowisko do spraw obsługi rady i samorządów
-    informatyk, ASI
-    stanowisko pomocnicze ds. ogólno - administracyjnych, Pomoc administracyina
-    sprzątaczka

 

Referat finansowy

liczba pracowników 6, etatów 6

-    stanowisko do spraw wymiarów podatków i opłat 
-    stanowisko do spraw księgowości podatkowej
-    stanowisko do spraw księgowości budżetowej – kasjer
-    stanowisko do spraw księgowości podatkowej
-    stanowisko do spraw księgowości budżetowej

 

Referat rolny, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

liczba pracowników 3, etatów 3

 

-   kierownik referatu
-   stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
-   stanowisko ds. ochrony środowiska i bezrobocia

 

Referat oświaty, kultury, zdrowia i sportu

liczba pracowników 2, etatów 2

 

-   kierownik referatu
-   stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia

 

Straż Gminna

-   Strażnik gminny, BHP

 

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

1 etat

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej