| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

KIERUNKI DZIAŁANIA W GOPS ŚWIDWIN Drukuj Email
wtorek, 08 lipca 2014 10:51

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, oprócz działań statutowych wynikających z ustaw, realizuje również inne zadania, których rezultaty można uznać za sukces pracy całej kadry. Są one adresowane do wszystkich grup społecznych potrzebujących naszego wsparcia. Nowym rozwiązaniem, które wprowadziliśmy w naszym Ośrodku w odpowiedzi na potrzeby młodych matek i mam w ciąży było utworzenie Klubu mam w Krosinie (o terminach spotkań będziemy informować na naszej stronie). Celem funkcjonowania klubu jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji rodzicielskich oraz społecznych, umożliwiających radzenie sobie w sytuacjach zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny. Ponadto dla 32 dzieci w ramach wypoczynku została zorganizowana Zielona szkoła w Połczynie-Zdroju w okresie od 16 do 22 czerwca br. Maluchy brały udział w wycieczkach pieszych, zwiedzały zabytki miasta, korzystały z atrakcji basenu, uczestniczyły w wycieczce do Czaplinka, gdzie oglądały: Dolinę Pięciu Jezior, zabytki miasta. Miały okazje zobaczyć rekonstrukcję dawnej warowni średniowiecznej Saławogród i skorzystać z wielu innych atrakcji. Natomiast dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Świdwin realizujemy projekt systemowy: „Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecna grupa biorąca udział w przedsięwzięciu liczy 12 osób bezrobotnych, gotowych i chętnych do podniesienie swoich kwalifikacji i w rezultacie być może znalezienia pracy. Uczestnicy projektu mogą skorzystać między innymi z: kursu z zakresu rozwoju osobistego, kursów zawodowych, spotkania z doradcą zawodowym, warsztatów „Być rodzicem", działań integracyjnych. Ponadto uczestnicy (już kursanci) dzięki projektowi mają możliwość zdobycia prawo jazdy kat. B. Osoby te również utworzyli grupę samopomocową. Spotkania odbywają się cyklicznie, co miesiąc przez okres 14-stu miesięcy (maj 2014r. – czerwiec 2015r.). Członkowie grup samopomocowych mogą wspierać się wzajemnie w pokonywaniu trudności, zdobywać wiedzę na temat osobistej trudnej sytuacji, rozwijać nowe formy radzenia sobie z problemem, odrzucić izolację społeczną oraz dodawać sobie wspólnie odwagi i wsparcia. Informujemy również, iż w Ośrodku funkcjonuje Gminny Punkt Poradnictwa: rodzinnego i psychologicznego. Terapeuta rodzinny przyjmuje w I i III poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 1100 do 1500. Konsultacje psychologiczne odbywają się w każdą środę. Na spotkanie można umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerem tel. 94 365 20 58. Udzielenie porady jest bezpłatne. Praca całego zespołu na rzecz aktywizowania środowiska lokalnego zjednoczyła pracowników. Wiemy, iż działając zespołowo przy wsparciu naszych sojuszników, partnerów, a przede wszystkich Wójta Gminy Pana Zdzisława Pawelca możemy wiele zmienić w naszej codzienności.


Iwona Kowalska