| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Projekt „Młodzież i wolontariat” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli” Drukuj Email
wtorek, 27 października 2015 11:50

logoeuropadlaob

Projekt „Młodzież i wolontariat” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”

Dotyczy komponentu 2 programu, działanie 2.1 – „Partnerstwo miast”

Liczba uczestników: Projekt objął 250 obywatelek i obywateli, w szczególności 45 uczestniczek i uczestników z gminy Świdwin (Polska) oraz 205 uczestniczek i uczestników z gminy Sanitz (Niemcy).

Miejscowość / data: Impreza odbyła się w gminie Sanitz (Niemcy) w okresie od dn. 04.09.2015 r. do dn. 06.09.2015 roku.

Krótki opis:
Poprzez zaangażowanie młodzieży w pracę wolontariuszy i wolontariat uczy się ona nie tylko odpowiedzialności, lecz także poznaje, że aktywny udział w życiu społeczności daje możliwości jej współkształtowania.
Na różnych szczeblach wszystkich istotnych grup docelowych i interesariuszy, nastąpiła intensywna wymiana zdań na temat pracy wolontariackiej młodzieży w celu promowania szczególnego, ważnego poczucia odpowiedzialności społecznej wśród młodzieży.

Dzień 04.09.2015 r.:
Impreza plenerowa – przedstawienie treści, celów i zadań projektu.
Organizacja trzech grup warsztatowych w zakresie tematów „Młodzież i wolontariat w dziedzinach: polityka, sprawy społeczne/sport i wspólnoty wyznaniowe” oraz przedstawienie przykładów najlepszych praktyk.

Dzień 05.09.2015 r.:
Zwiedzanie zakładów opieki społecznej, takich jak np. dom seniora, przedszkole oraz przedsiębiorstw działających w zakresie ochrony środowiska (elektrownia, gospodarstwo rolne). Pobyt w ośrodkach kultury i sportu wraz z zabawami i imprezami sportowymi dla lokalnej społeczności oraz dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli gmin.

Dzień 06.09.2015 r.:
Podsumowanie i wypunktowanie najważniejszych wniosków dyskusji panelowej. W ramach projektu wskazano możliwości i metody jak najlepszego motywowania młodzieży do pracy wolontariackiej i wolontariatu. Uzgodniono plany i kierunki dalszej współpracy.