| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Świdwin Drukuj Email
sobota, 16 kwietnia 2016 07:06

herb maly

Gmina Świdwin przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). W piątek, 1 kwietnia br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Świdwin a Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w Szczecinie. W ramach podpisanego porozumienia opracowany zostanie projekt, który zostanie złożony w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 7.1. W przypadku otrzymania dofinansowania CSRG przeprowadzi działania dotyczące rewitalizacji. Zakres rewitalizacji obejmie: animację lokalnych środowisk poprzez skierowanie animatora pomagającego lokalnym społecznościom w przygotowaniu i wdrożeniu LPR-u, doradztwo i konsultacje w zakresie tworzenia LPR-u, działania inwestycyjne o maksymalnej wartości 20000zł. Efektem działań będzie LPR, dokument niezbędny przy ubieganiu się o wsparcie ze środków unijnych działań w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji ubogich społeczności obszarów wiejskich. Pula środków z RPO WZ przeznaczona na realizację tych działań to 40 mln euro.

Emilia Wiszniewska