| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

„ Co w trawie piszczy…- łąka pod lupą” Drukuj Email
poniedziałek, 23 maja 2016 14:54

SAM 6692

Pierwszy tydzień maja przywitał Nas piękną pogodą i dość ciekawym tematem, a mianowicie „Na Łące”. W związku z tym przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się „ Co w trawie piszczy”.

Dzieci uczestnicząc w wyżej wymienionym temacie podejmowały zabawy dydaktyczne, ruchowe, muzyczne, parateatralne zawierające elementy edukacji ekologicznej. Miały możliwość obserwacji i eksperymentowania w najbliższym otoczeniu przyrodniczym( łąka, las, ogród przedszkolny). Wykonywały różne prace plastyczne, uzupełniały karty pracy. Oglądały prezentacje multimedialne o treściach przyrodniczo – ekologicznych. Najwięcej możliwości obcowania z przyrodą, obserwacji i eksperymentowania dostarczyły dzieciom wycieczki na pobliską łąkę, które zostały zaplanowane w ramach zajęć oraz obserwacja przyniesionych próbek pod mikroskopem. Wszystkie wyżej wymienione działania przełożyły się na efekty o charakterze ekologicznym, które mają swoje odzwierciedlenie w posiadanej wiedzy, umiejętnościach i postawach wśród przedszkolaków. Do najistotniejszych z nich należą wyzwolenie chęci i doskonalenie umiejętności obserwacji świata przyrody, uwrażliwienie zarówno na piękno jak i szkody w środowisku naturalnym. Ukształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt oraz umiejętności właściwego zachowania się w miejscach o charakterze przyrodniczo – ekologicznym. Poprzez podejmowanie szeregu działań na rzecz środowiska dzieci pogłębiły swoją wiedzę na temat roślin i zwierząt oraz zbudowały więź emocjonalną z otaczająca je przyrodą.

Tekst i zdjęcia: A. Łaput