| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Warsztaty edukacyjne w Rusinowie. Drukuj Email
czwartek, 24 listopada 2016 11:27

IMG 7557

Dnia 30 września b.r. na świetlicy wiejskiej w Rusinowie odbył się warsztat edukacyjny pod nazwą „Dobry klimat dzięki drzewom”. W spotkaniu wzięło udział 12 osób dorosłych, głównie mieszkańcy wsi, w tym rolnicy oraz osoby z rodzin rolniczych, zainteresowani problemem zadrzewień jak i ochrony przyrody.

Tematyka warsztatu obejmowała zagadnienia związane ze zmianami klimatu, a także szeroko pojętą ochroną bioróżnorodności. Omówiono m.in. tendencje zmian klimatycznych, ich skutki, a co najważniejsze-sposoby ich łagodzenia, głównie w skali lokalnej, na obszarach wiejskich. Zwrócono uwagę obecnych na spotkaniu osób na istotę bioróżnorodności i konieczność jej chronienia. Część warsztatu poświęcona była tematowi zadrzewień śródpolnych. Przedstawiono ich historię i funkcje, z naciskiem na korzyści dla rolnika (skala lokalna) jak i dla ogółu środowiska (skala globalna). Omówiono wpływ drzew rosnących w bezpośredniej bliskości pól uprawnych na wysokość plonów z nich uzyskiwanych. Zaakcentowano znaczenie zadrzeweiń i zakrzewień śródpolnych w kontekście ochrony różnorodności gatunkowej fauny i flory.

Podczas warsztatu przewidziany był oprócz części teoretycznej, również czas na dyskusję i wypracowanie własnych wniosków członków grupy na temat stanu zadrzewień śródpolnych w naszej okolicy. Uczestnicy warsztatu w panelu dyskusyjnym uznali, że lokalne środowisko jest raczej bogate w takie formy przyrody, jak pasy zakrzewień śródpolnych, zadrzewienia. Potrafili bez problemu wskazać przykłady takich miejsc w okolicy. Uczestnicy stwierdzili jednak, że warto byłoby dokonać nowych nasadzeń, gdyż istniejące są dosyć stare, bądź powstałe w sposób naturalny. Widzą potrzebę celowego działania na tym polu. Po przeprowadzonym szkoleniu, osoby te orientują się, jakie gatunki drzew czy krzewów najlepiej sadzić w pobliżu pól aby osiągnąć zamierzone korzyści.

Na szkoleniu uczestnicy poznali także zasady projektowania zieleni wiejskiej. Jest to temat istotny w czasie, gdy polska wieś ulega przemianom, także tym zewnętrznym. Spory nacisk kładzie się na estetykę otoczenia, często zapominając o zachowaniu charakteru urządzanych miejsc. Zwrócono uwagę mieszkańców, aby do krajobrazu wiejskiego nie wprowadzać roślin obcego pochodzenia, wręcz egzotycznych, czy inwazyjnych. Przedstawiono przykłady dobrych praktyk w tym zakresie, podano przykładowe gatunki drzew i krzewów szczególnie cennych w krajobrazie wiejskim, nie tylko ze względów dekoracyjnych ale także wartości przyrodniczej.

Pewna część spotkania poświęcona została na przedstawienie źródeł finansowania adaptacji do zmian klimatu. Uczestnicy dowiedzieli się też, gdzie szukać wsparcia finansowego na małe lokalne inicjatywy, także te wychodzące od nieformalnych grup osób , kół gospodyń, czy innych nieformalnych zgrupowań.


Każdy uczestnik otrzymał komplet materiałów szkoleniowych w postaci broszur poruszających tematy ochrony bioróżnorodności oraz zadrzewień („Zielone enklawy bioróżnorodności. Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt zadrzewień śródpolnych”, „Zadrzewienia. Najlepszy sposób na łagodzenie zmian klimatycznych na terenach rolniczych”, „Sadzimy aleje. Poradnik dla społeczności lokalnych jak tworzyć nasadzenia alejowe”).

Warsztat jest częścią projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”, który realizuje Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Aleksandra Kruszewska