| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Kompetencje bez barier Drukuj Email
środa, 21 czerwca 2017 08:13

sds

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Razem Łatwiej” w Klępczewie 21 czerwca 2017 r. rozpoczynają udział w projekcie ,,Kompetencje bez barier!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu, do m –ca października br.

Jest to inicjatywa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana pod nazwą „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Celem projektu jest podniesienie u niepełnosprawnych, niepracujących osób dorosłych w wieku 18 - 64 lata, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż średnie), zamieszkujących na obszarze gmin wiejskich i wiejsko-miejskich należących do Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim kompetencji kluczowych poszukiwanych na regionalnym rynku pracy m.in. kompetencji cyfrowych poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń ICT, zakończonych egzaminem ECCC.

Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności edukacyjnej osób niepełnosprawnych, które w mniejszym stopniu uczestniczą w kształceniu, także pozaformalnym. Dzięki uczestnictwu w zajęciach zwiększy się dostępność licznych produktów i usług dla osób niepełnosprawnych. Działania projektowe wpłyną na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego – dzięki wzrostowi kompetencji cyfrowych u osób często posiadających je w niewielkim zakresie.

Projekt „Kompetencje bez barier!” realizowany jest przez Gdela Krystyna AKUSTICA.MED z siedzibą w Białej Podlaskiej, 21-500, przy ul. Ks. Bieńkowskiego 4/3, w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja, Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Sylwia Żmuda – Kowalczyk

Kierownik ŚDS ,,Razem Łatwiej” w Klępczewie