| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza członków Rady na IV Posiedzenie Rady LGD Drukuj Email
wtorek, 25 lipca 2017 14:07

herb maly

ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza członków Rady na IV Posiedzenie Rady LGD dotyczącego oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach:

 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej- 4/2017/G
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego – 5/2017/G


Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 lipca 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie LGD - ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

Program posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” w dniu 28 lipca 2017

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.
 6. Zatwierdzenie oceny formalnej i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zatwierdzenia listy wniosków o powierzenie grantu kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD i nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach konkursu nr 4/2017/G oraz 5/2017/G.
 7. Omówienie wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD spośród wniosków kwalifikujących się do wsparcia.
 8. Ocenę wniosków o powierzenie grantów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Wybór wniosków o powierzenie grantów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. W sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu zgodnych z LSR.
  2. W sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
  3. W sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych.
  4. W sprawie wybrania/ niewybrania operacji o powierzenie grantu w stosunku      do każdego ocenionego wniosku.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”.

Z poważaniem:

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Horoch-Tomczak