| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Obchody Dni Seniora w 2017 r. Drukuj Email
czwartek, 12 października 2017 07:59

Ulotka Senior

Ulotka Senior 2

Dni Seniora obchodzone są w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym:

  • 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
  • 20 października jako Europejski Dzień Seniora,
  • 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora

           Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzie będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

W kalendarzu pojawia się coraz więcej dni, które mają stanowić okazję do celebrowania dojrzałego czy starszego wieku. Dni tego rodzaju zyskują sobie coraz większą popularność, choć zasięg ich obchodów nie jest jeszcze imponujący. Wkrótce będą się cieszyły coraz większym powodzeniem, ze względu na proces starzenia się społeczeństw. Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych. Dni Seniora mają na celu uświadamianie społeczeństwu problemów osób starszych

i przypomnieć o barierach jakie napotykają na swojej drodze. Dotyczy to zarówno barier wiekowych, ale przede wszystkim sprawnościowych czy zdrowotnych. Dodatkowo ludzi starsi bardzo często wykluczeni są cyfrowo lub ekonomicznie z wielu dziedzin naszego życia. Dlatego w tych dniach organizowane są w różnych miastach spotkania z osobami starszymi. Bardzo często w akcji tej uczestniczą ludzie młodzi, którzy wolny czas spędzają na pomocy seniorom. Ostatnio coraz popularniejsze są spotkania w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Dzięki nim seniorzy mogą spędzić czas poza domem, a także rozwijać się poznając różne tematy dotyczące życia codziennego