| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Kompetencje bez barier! Drukuj Email
środa, 15 listopada 2017 10:47

sds

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Razem Łatwiej” w Klępczewie
zakończyli udział w projekcie ,,Kompetencje bez barier!”, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zajęcia trwały od m – ca czerwca do m –ca października br.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nazwą „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.


Celem projektu było podniesienie u niepełnosprawnych, niepracujących osób dorosłych w wieku 18 - 64 lata, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących
na obszarze gmin wiejskich i wiejsko-miejskich należących do Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim kompetencji kluczowych poszukiwanych
na regionalnym rynku pracy m.in. kompetencji cyfrowych poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń ICT.

Uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Razem Łatwiej” w Klępczewie, po 3 – miesięcznym, bardzo intensywnym wysiłku intelektualnym, zakończyli szkolenie zdając pozytywnie egzamin ECCC. Do tych szczęściarzy należą:
Marzena Grzechnik, Adam Litzbarski, Iwona Panasz, Klaudia Remba, Karol Kędziora, Agnieszka Chyła, Dariusz Michalak, Dominika Hrynowiecka, Łukasz Bożek.

Wszystkim Uczestnikom szkolenia gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Sylwia Żmuda – Kowalczyk

Kierownik ŚDS ,,Razem Łatwiej” w Klępczewie

Projekt „Kompetencje bez barier!” realizowany przez Gdela Krystyna AKUSTICA.MED z siedzibą
w Białej Podlaskiej, 21-500, przy ul. Ks. Bieńkowskiego 4/3, w ramach Osi Priorytetowej 8:
Edukacja, Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach
i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.