| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 10:27

DSC06966

W Szczecinie, w dniu 09 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie zadania – „ Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie /zwanym dotującym/ a Gminą Świdwin /zwaną dotowanym/

W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Świdwin przetargu - wyłoniono dostawcę nowego ciągnika rolniczego marki FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. model FARMTRAC 675 typ DT, o mocy 75 KM, rok produkcji 2016, fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego (beczki) marki (beczki) marki POMOT typ T544/1 o pojemności 6700L wyprodukowanej w 2017r., którym okazało się Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AGROMAGDA Wojciech Magda, z siedzibą przy ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz.

Całkowity koszt zakupu wyżej opisanego sprzętu to 243.540,00, przy refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości 99 000,00 zł.

Ciągnik i wóz asenizacyjny jest już w posiadaniu Gminy Świdwin. Celem zakupu jest poprawa stanu środowiska naturalnego a zwłaszcza ochrona wód i gleby poprzez ograniczenie przedostawania się nieczystości płynnych do środowiska. Realizacja zadania wynika z potrzeb gminy i jej mieszkańców. W gminie Świdwin liczącej 6 180 mieszkańców, prawie 45 % gospodarstw domowych posiada zbiorniki bezodpływowe, zlokalizowane na prywatnych posesjach. Obsługę w zakresie odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów z szamb, odstojników, studzienek kanalizacyjnych – świadczy Spółka GZGK, eksploatując od wielu lat ten sam sprzęt. Zakupiony w ramach zadania ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym przyczyni się do szybkiego i bezpiecznego usuwania oraz transportu ścieków, minimalizując ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

DSC06988

 

DSC06994

 

DSC06996