| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Gminny Dzień Edukacji Narodowej 2018 Drukuj Email
środa, 24 października 2018 12:37

 DSC0986

18 października 2018 r. w sali widowiskowej Świdwińskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodzonego parę dni wcześniej Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Wójt Gminy Świdwin Pan Kazimierz Lechocki, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Olejniczak, Skarbnik Gminy Świdwin Pani Renata Kamińska, Sekretarz Gminy Świdwin Pani Halina Czajkowska, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Wiesława Reszczyńska, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Etyki Radnych Gminy Świdwin Pan Piotr Sieradzki oraz Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie Pan Bartosz Zabrocki. Najważniejsi tego dnia byli jednak pracownicy oświaty – nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół oraz wszyscy Ci, którzy przez lata pracowali na rzecz gminnej oświaty – emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkół.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie otworzył występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierzwnicy.

Po przywitaniu licznie przybyłych gości konferansjer odczytał list od Pani Senator Grażyny Anny Sztark, która przez liczne obowiązki niestety nie mogła przybyć na uroczystość. W liście Pani Senator podziękowała pracownikom oświaty za ich ciężką, często niedocenianą pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz złożyła serdeczne życzenia wszystkim pedagogom i pracownikom obsługi szkół. W liście Pani Senator zwróciła również uwagę, że zawód nauczyciela to nie tylko praca, ale i powołanie, które wymaga ciągłego doskonalenia i wielkiej odpowiedzialności.

Po krótkim rysie historycznym dotyczącym edukacji w Polsce, Wójt Gminy Świdwin Pan Kazimierz Lechocki oraz Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Pan Sebastian Basiejko wręczyli wszystkim przybyłym gościom po symbolicznej róży w podzięce za ich trud wychowywania i kształcenia dzieci.

Po kolejnym występie młodzieży z Bierzwnicy, głos zabrał Wójt Gminy Świdwin Pan Kazimierz Lechocki. Wójt podziękował wszystkim za przybycie, złożył wyrazy uznania za codzienną ciężką pracę nauczycieli oraz wręczył Dyrektorom Szkół – Pani Danucie Bywalec (PSP Lekowo), Pani Marcie Jalowskiej (PSP Bierzwnica) i Pani Róży Tabaszewskiej (PSP Oparzno) oraz nauczycielom – Pani Krystynie Beacie Sokół z Oparzna, Pani Ewie Połowin, Pani Krystynie Łaput i Dorocie Piskorz z Lekowa, Pani Joannie Samulak i Agnieszce Jasińskiej z Bierzwnicy nagrody za ich zaangażowanie w pracę i działania na rzecz rozwoju oświaty w Gminie. Nagrody swoim wszystkim pracownikom wręczyli również dyrektorzy szkół działających w Gminie.

Końcowym akcentem uroczystości było wręczenie nagród specjalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przez Pana Bartosza Zabrockiego. Odznaką „Przyjaciel Dziecka” zostali wyróżnieni działacze z terenu Gminy Świdwin, którzy poprzez swoje zaangażowanie i pracę wzbudzają dodatkową pasję do pracy wśród dzieci. Odznaki otrzymali: Pani Barbara Kolasińska (za wzbudzanie pasji do tańca u najmłodszych), Pani Aleksandra Graczyk (za prowadzenie zespołu młodzieżowego „Jagody” z Bierzwnicy), Pani Agata Gontarczuk oraz Pani Marta Beata Jalowska (obie Panie za zaangażowanie w pracę uczniowskich klubów sportowych z Lekowa i Bierzwnicy), Pani Małgorzata Ciućka (za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i akcji charytatywnych) oraz Pan Jacek Gałas (za rozwój piłki ręcznej).

Uroczystość zakończyła się kolejnym występem artystycznym młodzieży z Bierzwnicy, tym razem wraz ze swoimi opiekunkami, którzy wspólnie wykonali utwór Ireny Jarockiej „Kawiarenki”.

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za przybycie a młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej z Bierzwnicy za udane występy artystyczne.

Wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty życzymy samych sukcesów w pracy i w życiu osobistym.

Jan Laufer