| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Drukuj Email
piątek, 01 lutego 2019 13:59

ok1

logo programu

W dniu 01.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świdwin nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Bełtnie, Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z remontem gminnej drogi w Ząbrowie, Modernizacja oraz wyposażenie pomieszczenia świetlicy wraz z rozbudową miejsca integracyjnego dla mieszkańców w Starym Przybysławiu – w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdwin”, Nr projektu: RPZP.09.03.00-32-0006/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów wiejskich.

Ze strony Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisał Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, ze strony Gminy Świdwin Wójt Kazimierz Lechocki przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Renaty Kamińskiej.

Całkowita wartość projektu to kwota 944 306,71 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE - 812 983,40 zł.