| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

UWAGA! Program antysmogowy Drukuj Email
piątek, 14 czerwca 2019 00:00

herb maly

UWAGA! Program antysmogowy - Wymiana pieca lub termomodernizacja budynku z wymianą pieca.

 

OGŁOSZENIE 2.14

          Gmina Świdwin informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Świdwin

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa użytkowego lub stosunku zobowiązanego mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 7500 zł w formie refundacji na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – IZ RPO WZ).

Dofinansowanie obejmuje likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) oraz

- podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej

lub

- zastąpienie źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności podłączenie do sieci gazowej, dotyczy obszaru zgazyfikowanego gdzie uzasadnione ekonomicznie jest korzystanie z energii gazowej, w drugiej kolejności na inne źródła ciepła spełniające normy)

UWAGA!

 1. Do projektu nie mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.
 2. Likwidacja źródła ciepła obejmuje jedynie instalacje w lokalach mieszkalnych.
 3. Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie, kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/(m2 x rok).
 4. Osoba fizyczna może przystąpić wyłącznie do jednego projektu (Działanie 2.14 lub Działanie 2.15)
 5. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze.
 6. Zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze Gminy Świdwin.

Ankieta dostępna jest na stronie Urzędu Gminy Świdwin

Ankietę należy składać do dnia 14.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Świdwin, sekretariat p. nr 53 lub na e-maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt w sprawie projektu:

Łukasz Pugacz, tel. 93 36 520 15 wew. 27

Grzegorz Korol, tel. 94 36 520 15 wew. 18

Grzegorz Markiewicz, tel. 94 36 520 15 wew. 13.

 

 

OGŁOSZENIE 2.15

          Gmina Świdwin informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Świdwin

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa użytkowego lub stosunku zobowiązanego mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 25.000 zł (w przypadku termomodernizacji częściowej) lub do 50.000 zł (w przypadku pełnej termomodernizacji) w formie refundacji na jedno indywidualne gospodarstwo domowe.

Dofinansowanie obejmuje termomodernizację budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.

 1. Częściowa termomodernizacja obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarkę drzwiową i okienną), a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
 2. Pełna termomodernizacja obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarkę drzwiową i okienną), stropu i podłogi (w tym dachu), a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
 3. Poprawa efektywności energetycznej budynku musi być na poziomie min 25%.
 4. Do projektu nie mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w budynku jednorodzinnym.
 5. Termomodernizacja dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych.
 6. Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe).
 7. Nie jest możliwe przeprowadzenie samej termomodernizacji budynku bez likwidacji źródła ciepła.
 8. Osoba fizyczna może przystąpić wyłącznie do jednego projektu (Działanie 2.14 lub Działanie 2.15)
 9. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze.
 10. Zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze Gminy Świdwin.

Ankieta dostępna jest na stronie Urzędu Gminy Świdwin

Ankietę należy składać do dnia 14.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Świdwin, sekretariat p. nr 53 lub na e-maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt w sprawie projektu:

Łukasz Pugacz, tel. 93 36 520 15 wew. 27

Grzegorz Korol, tel. 94 36 520 15 wew. 18

Grzegorz Markiewicz, tel. 94 36 520 15 wew. 13.