| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym Drukuj Email
czwartek, 06 czerwca 2019 10:13

herb maly

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym

          Urząd Gminy Świdwin przypomina, że na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym 35 działa Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPZOK).

          Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świdwin, objętych systemem gospodarowania odpadów mogą oddawać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

•         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

•         meble i inne odpady wielkogabarytowe,

•         zużyte baterie i zużyte akumulatory,

•         opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków owadobójczych, środków ochrony roślin i nawozów, benzyn, olejów mineralnych i syntetycznych,

•         materiały i odczynniki fotograficzne, taśmy barwiące, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe i inne odpady chemiczne,

•         pojemniki po aerozolach,

•         przeterminowane leki, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,

•         zużytą odzież,

•         opony samochodowe,

•         odpady budowlane i remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia a budowę lub zgłoszenia budowlanego,

•         szkło okienne.

Godziny i dni otwarcia GPZOK:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 oraz w cztery soboty w roku (podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych).