| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Czyste Powietrze Drukuj Email
czwartek, 17 czerwca 2021 07:07

spotkanie

W dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Cieszeniewie odbyło się spotkanie z mieszkańcami tej miejscowości, dotyczące problematyki wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Pracownik punktu konsultacyjnego prowadzonego w tut. Urzędzie, informował zebranych o warunkach koniecznych dla otrzymania dotacji, przedsięwzięciach, które mogą zostać wykonane w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, omówiono również kolejne etapy wypełniania formularza wniosku o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej.

Poza zapoznaniem z przygotowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie multimedialnym materiałem informacyjnym, osoby biorące udział w spotkaniu mogły zadawać pytania dotyczące wymagań stawianych wobec nieruchomości stanowiących ich własność. Można było także pobrać drukowane informatory, które dostępne są pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl. Uczestnikom przekazano ponadto adresy stron internetowych, które umożliwią im uzupełnienie wiedzy w zakresie założeń programu priorytetowego oraz odnaleźć odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które pojawiły się już po zakończeniu spotkania.

Konsultacje odbyły się z zachowaniem wymogów obowiązujących w stanie epidemii,
w szczególności pod względem limitu osób mogących w nich uczestniczyć. Nikt ze zgromadzonych nie zgłaszał zastrzeżeń co do formy ich przeprowadzenia.

Prowadzenie spotkań z mieszkańcami Gminy Świdwin przez punkt konsultacyjny realizowane jest w ramach aneksu do porozumienia zawartego w dniu 12 maja 2021 r. pomiędzy Gminą Świdwin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Będą się one odbywać cyklicznie, w ramach poszczególnych sołectw. Chęć organizacji spotkań zgłaszać można do punktu konsultacyjnego pod numerem 94 36 52015 wew. 18.