| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Drukuj Email
czwartek, 17 czerwca 2021 11:24

 aktual

INFORMACJA

dotycząca deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

            Wójt Gminy Świdwin informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. w życie wchodzi nowy obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców budynków i lokali.
W związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostali oni zobligowani do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw
w budynkach lub lokalach:

  • w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw – w przypadku nowo wybudowanych budynków i lokali;
  • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2127) w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw w budynkach i lokalach istniejących.

Deklarację będzie można złożyć przez internet, za pośrednictwem platformy CEEB. Będzie miała ona formę e-usługi dostępnej z węzła krajowego, czyli portalu login.gov.pl. Logowanie do niej możliwe będzie za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu albo podpisu kwalifikowanego. W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji w formie elektronicznej, formularz papierowy będzie można złożyć do Wójta Gminy Świdwin.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej www.swidwin.gmina.pl lub w Urzędzie Gminy Świdwin pokój nr 48.

Pliki do pobrania:

Formularz - A_budynki-mieszkalne

Formularz - B_budynki-niemieszkalne