| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Drukuj Email
środa, 06 października 2021 12:46

herb maly

Wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu

W związku z ogłoszonym konkursem grantowym pn. Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

istnieje możliwość pozyskania przez Gminę Świdwin dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich  (dotyczy również osób pobierających naukę w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia) z rodzin pegeerowskich zamieszkałych na terenie Gminy Świdwin.

Warunkiem możliwości uzyskania wsparcia jest fakt, iż członek rodziny dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.

Za członka rodziny uważa się rodziców, dziadków lub pradziadków, bądź opiekunów prawnych.

Formularze uprawniające do wzięcia udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w następujący sposób:

- dla dzieci zamieszkujących Gminę Świdwin i uczęszczających do szkoły podstawowej na terenie Gminy Świdwin (nabór formularzy prowadzony przez szkoły);

- dla dzieci zamieszkujących Gminę Świdwin i uczęszczających do szkoły podstawowej poza terenem Gminy Świdwin – formularz należy dostarczyć do pok. nr 56a Urzędu Gminy Świdwin;

-dla dzieci zamieszkujących Gminę Świdwin i uczęszczających do szkół ponadpodstawowych- formularz należy dostarczyć do pok. nr 56a Urzędu Gminy Świdwin

do dnia 11.10.2021 r. do godz. 15.00

Złożenie formularza informacyjnego nie gwarantuje otrzymania wsparcia, jest jedynie wstępną weryfikacją do dalszej procedury grantowej.

FORMULARZE INFORMACYJNE:

- oświadczenie opiekuna prawnego

- oświadczenie pełnoletniego ucznia

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych