| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin Drukuj Email
środa, 05 stycznia 2022 08:41

herb maly

NOWA USŁUGA SPOŁECZNA

W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN

w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin” nr POWR.02.08.00-00-0061/20, II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dobry sąsiad to skarb!

 Wzajemna pomoc mieszkańców dobrze funkcjonujących i sprawnych na rzecz osób samotnych, w podeszłym wieku, niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkających w sąsiedztwie. 

Gmina Świdwin - Centrum Usług Społecznych od 03.01.2022 r. świadczy nową usługę społeczną: pomoc sąsiedzka.

Celem działaniajestzapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku bez względu na płeć, wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego poprzez organizację pomocy sąsiedzkiej.

 Cele szczegółowe:

  • Zmniejszenie izolacji, poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych
  • Wzmocnienie więzi społecznych
  • Poprawa kontaktów w środowisku lokalnym, możliwość nawiązania przyjaźni
  • Zapewnienie bezpieczeństwa
  • Podtrzymanie lub zwiększenie aktywności i samodzielności.
  • bezpośrednia pomoc w miejscu zamieszkania związana z praniem, porządkowaniem, wspólna lektura;
  • realizacja działań pomocowych poza domem: wizyta u lekarza, poczta, sprawy urzędowe, spacery, odwiedziny w szpitalu, pomoc przy robieniu zakupów;
  • informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach czy pogorszeniu się stanu zdrowia.

 Zakres usług sąsiedzkich:

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc i wsparcie osoby starszej, samotnej, niesamodzielnej w podstawowych czynnościach dnia codziennego, m.in. takich jak: