| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja dotycząca żerowania lisów na terenach zabudowanych Drukuj Email
wtorek, 31 maja 2022 11:20

Iaktual

Informacja dotycząca żerowania lisów na terenach zabudowanych

          W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi pojawiania się lisów na terenach zabudowanych, apelujemy o przestrzeganie zasad, które pozwolą na ograniczenie tego zjawiska:

- zabezpieczyć przed ich dostępem miejsc utrzymywania i karmienia zwierząt gospodarskich i domowych,

- nie rzucać jedzenia dla ptaków na trawnikach,

- zamykać pojemniki na odpady a także utrzymywanie porządku wokół nich,

- uporządkować tereny nieruchomości poprzez usunięcie chwastów oraz likwidację potencjalnych miejsc, wykorzystywanych przez lisy na siedliska i kryjówki,

- zabezpieczyć kurniki i wybiegi przed dostępem dla lisów.

W myśl obowiązujących przepisów nie jest możliwy odstrzał lisów przebywających na terenach zabudowanych. Koła łowieckie mogą polować tylko w obwodach łowieckich, w odległości nie mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. Ograniczenie dostępu do pożywienia i schronienia jest więc jedynym sposobem zapobiegania migracji tych drapieżników w pobliże zabudowań. Poza terenem zabudowanym ważne jest natomiast utrzymywanie gruntów rolnych w stanie wolnym od zachwaszczeń, ułatwia to odstrzał lisów.