| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 31.10.2012r. Drukuj Email
środa, 17 października 2012 01:00

Informuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 31 października 2012r. (środa) o godz. 10°° w sali Nr 56 Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XXI/2012 Sesja Rady Gminy Wiejskiej.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum;

2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;

3. Przyjęcie porządku obrad:

4. Interpelacje radnych;

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami;

6. „Czas dla Samorządów";

7. Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty na terenie Gminy za rok szkolny 2011/2012;

8. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych za 2011 rok;

9. Dyskusja;

10. Podjęcie uchwał

• w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie kościoła Parafii Rzymskokatolickiej w Cieszeniewie filia w Bierzwnicy

• w sprawie zmian w budżecie

• w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 0024 Klępczewo, Gm. Świdwin

• w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;

12. Wolne wnioski;

13. Zakończenie;

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kaszuba

 

Gmina Świdwin