| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin Drukuj Email
sobota, 29 kwietnia 2023 10:00

Ogłoszenie o zajęciach z języka angielskiego

 

Na plakacie znajduje się informacja, treści :Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin informuje, iż zajęcia z języka angielskiego realizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Przyjaciele szkoły w Oparznie", będą odbywały się w godzinach 16:30-18:30 ,od 16:30 dzieci do 6 r.ż., od 17:30 dzieci powyżej 6r.ż. ,według harmonogramu: Szkoła Podstawowa Bierzwnica - Monday 08.05.2023r. 22.05.2023r. Świetlica Krosino- Tuesday 09.05.2023r. Szkoła Podstawowa Oparzno- Wednesday 10.05.2023r. Wsparcie oferowane w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0061/20, pt. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. U góry tekstu znajdują się znaki unijne to jest Fundusze Europejskie flaga Rzeczpospolitej Polska i Unii Europejskiej, logo Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin oraz herb Urzędu Gminy Świdwin. Plakat z przedstawia błękitne niebo i zieloną łąkę pokrytą kolorowymi kwiatami. Treść ogłoszenia umieszczona jest na czterech zaokrąglonych prostokątach w kolorze beżowym, które dookoła mają obramowanie z kreseczek w kolorze pomarańczowym. U góry po prawej stronie umieszczona jest grafika słońca. Pomiędzy prostokątami umieszczone są grafiki ptaków, kolorowych motyli, ważki, pszczół i biedronki.