| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok Drukuj Email
poniedziałek, 30 października 2023 16:14

herb maly

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Zgodnie z §4 uchwały nr XXXI/237/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010 r. Gmina Świdwin podaje do publicznej wiadomości projekt Programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Świdwin do zapoznania się z projektem Programu.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Konsultacje społeczne mają na celu pozyskanie uwag, opinii i sugestii na temat projektu Programu.

Projekt Programu dostępny jest:

- na stronie BIP

- na stronie internetowej Gminy Świdwin

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdwin

Uwagi i opinie należy przesyłać w terminie od 30 października 2023 r. do 10 listopada
2023 r.
na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub listownie na adres:

Urząd Gminy Świdwin

Plac Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

(z dopiskiem: „Konsultacje – program współpracy”)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdwin.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdwin (pokój nr 56a) tel. 94 36 520 15.

Do pobrania:

- Zarządzenie Nr OKSZiP/100/2023 z dnia 26.10.2023 r

- Projekt programu

- Formularz zgłaszania uwag