| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Realizacja PO KL w Gminie Świdwin Drukuj Email
piątek, 31 stycznia 2014 01:00

pokl-swidwin-unia

Gmina Świdwin przystąpiła do realizacji projektu „Kolorowe przedszkola w gminie Świdwin", wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznana kwota dofinansowania to 347 824,00 zł. Projekt będzie realizowany od stycznia do listopada br.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w: Bierzwnicy, Lekowie i Oparznie poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb najmłodszych dzieci. Oddziały przedszkolne w szkołach otrzymają m.in. nowe komplety mebli, zabawki, nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt ICT i audiowizualny, tablice interaktywne. Toalety zostaną wyremontowane i zaopatrzone w nowe wyposażenie. Przy każdej ze szkół będzie wybudowany plac zabaw wyposażony w wielofunkcyjne zabawki. Działania w powyższym zakresie umożliwią podniesienie standardu pracy oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych gminy Świdwin, co przyczyni się do zmniejszenia nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w regionie.