| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Podpisanie umowy na realizację projektu Drukuj Email
środa, 08 października 2014 12:33

Podpisanie umowy na realizację projektu3W piątek, 03 października br. w Bierzwnicy, w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podpisała umowę, realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, przyznając gminie Świdwin dotację o wartości 128 581 zł. Ze strony Gminy umowę podpisali Wójt Zdzisław Pawelec i Skarbnik Renata Kamińska.
            W ramach umowy zostanie dofinansowany zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz agregatu prądotwórczego dużej mocy dla OSP Bierzwnica, co przyczyni się do sprawniejszego działania jednostki, poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przyrody, zapobiegania i ograniczania zagrożeń naturalnych.

            Gmina Świdwin wdraża projekt nr WND-RPZP.04.05.02-32-018/14 pn. „Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Bierzwnica”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działanie 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom”, Poddziałanie 4.5.2. „Zapobieganie zagrożeniom”.   Całkowita wartość projektu na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie wynosi 678 682,00 zł, z czego Gmina Świdwin pozyskała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 128 581,00 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Projekt nr WND-RPZP.04.05.02-32-018/14 pn. „Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Bierzwnica”, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.05.02-32-018/14-00 z dnia 03.10.2014 r.

 logotypyRPO