| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 30-09-2014 Drukuj Email
poniedziałek, 22 września 2014 01:00

 

Informujemy mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 30 września 2014 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali Nr 55 Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XLI/2014 Sesja Rady Gminy Wiejskiej.

 

Porządek posiedzenia
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum;
2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;
3.Przyjęcie porządku obrad;
4.Interpelacje radnych;
5.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami;
6.Czas dla samorządów;
7.Informacja z wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2014 r.
8.Dyskusja;
9. Podjęcie uchwał:

• nr XL/305/2014- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świdwin przez inne niż Gmina Świdwin osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Świdwin osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
• Nr XL/306/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014.
• nr XLI/307/2014 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/303/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości;
• -Nr XLI/308/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata;
• -Nr XLI/309/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
• -Nr XLI/310/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2014
• -Nr XLI/311/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
-Nr XLI/312/2014 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2014-2025

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
11.Wolne wnioski;
12. Zakończenie;

 

herb