| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 2011-06-29 Drukuj Email
wtorek, 21 czerwca 2011 08:25

Informuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 29 czerwca 2011 roku (środa) o godz. 1000 w sali Nr 55 Urzędu Miasta odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiejskiej

 

Porządek posiedzenia:

1.

Otwarcie i stwierdzenie qworum.

2.

Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.

3.

Przyjęcie porządku obrad.

4.

Interpelacje radnych.

5.

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Wójta Gminy z prac         w okresie między sesjami.

6.

„Czas dla Samorządów”.

7.

Sytuacja rolnictwa na terenie Gminy Świdwin.

- Informacja Kierownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdwinie,

- Informacja Kierownika Referatu Rolnego Urzędu Gminy w Świdwinie.

8.

D y s k u s j a.

9.

Podjęcie uchwał:

  • Nr IX/86/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zbycia działek na rzecz użytkownika wieczystego,
  • Nr IX/87/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018r. ,
  • Nr IX/88/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018r.,
  • Nr IX/89/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Świdwin na czas dłuższy niż 3 lata,
  • Nr IX/90/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwin,
  • Nr IX/91/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

10.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

11.

Wolne wnioski

12.

Z a k o ń c z e n i e

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kaszuba

 

herb_maly