| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 2011-10-26 Drukuj Email
poniedziałek, 17 października 2011 13:03

herb malyInformuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 26 października 2011 roku (środa) o godz. 10.00 w sali Nr 55 Urzędu Miasta odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiejskiej.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie qworum

2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Interpelacje radnych

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami

6. „Czas dla Samorządów"

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu szkolnego i egzaminu gimnazjalnego

8. Sprawozdanie z wdrożenia reformy oświaty na terenie Gminy

9. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie

10. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku

11. D y s k u s j a

12. Podjęcie uchwał:

* w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2011

* w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2012-2015

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

14. Wolne wnioski

15. Z a k o ń c z e n i e

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kaszuba