| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 29.12.2011r. Drukuj Email
czwartek, 15 grudnia 2011 01:00

INFORMACJA


Informuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 29 grudnia 2011roku ( czwartek ) o godzinie 10ºº w Sali nr 55 Urzędu Miasta odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiejskiej.

 

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum;
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Interpelacje radnych;
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami;
6. „Czas dla Samorządów”;
7. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Kazimiery Seżysko z działalności GOPS w roku 2011;
8. Dyskusja;
9. Podjęcie uchwał:


• W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
• W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2012 – 2020
• W sprawie zmiany budżetu na 2011 rok
• W sprawie nabycia działki nr 138/6 (droga) o powierzchni -1,9578 ha KW brak, w obrębie 0022 LEKOWO
• W sprawie zniesienia pomnika przyrody
• W sprawie zawarcia umowy wykonawczej w zakresie gospodarki odpadami między gminą a MPGO


10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
11. Wolne wnioski;
12. Zakończenie;


Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

 

herb maly