| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 10.02.2012r. Drukuj Email
piątek, 27 stycznia 2012 09:10

Informuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 10 lutego 2012 roku

( piątek ) o godzinie 10ºº w Sali nr 55 Urzędu Miasta i Gminy Świdwin odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiejskiej.

 

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum;

2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Interpelacje radnych;

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami;

6. „Czas dla Samorządów”;

7. Wręczenie „ Srebrnego Medalu za zasługi dla obronności kraju”;

8. Informacja o planowanych działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie na rok 2012;

9. Dyskusja;

10. Podjęcie uchwał:

  • Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok;
  • W sprawie sprzedaży nieruchomości;
  • W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu;
  • W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok;
  • W sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok;
  • W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012;

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;

12. Wolne wnioski;

13. Zakończenie;

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kaszuba

 

herb maly 

 

Poprawiony: środa, 01 lutego 2012 08:37