| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

SPOTKANIE PLENARNE poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie świdwińskim (na szczeblu gminnym i powiatowym) Drukuj Email
poniedziałek, 06 lutego 2012 01:00

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim zapraszają na Spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych  w powiecie świdwińskim (na szczeblu gminnym i powiatowym)

 zachodniopomorskie w_sieci

Celem spotkania będzie zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji z NGOs. Promowane będą istniejące standardy dotyczące wyłaniania i udziału przedstawicieli III sektora w ciałach doradczych i konsultacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym (rozwiązania wypracowane w Sieci SPLOT, dobre praktyki z województwa i kraju), przeprowadzona zostanie analiza sytuacji w powiecie, potrzeb i barier w temacie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie odbędzie się w dniu 07 lutego 2012 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 16.00 w Urzędzie Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (osób zajmujących się współpracą administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi) oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu  świdwińskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych oraz poczęstunek.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie plenarne organizowane jest w ramach realizacji przedsięwzięcia „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”.

Poprawiony: wtorek, 07 lutego 2012 09:56