| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach gminnych Drukuj Email
piątek, 23 września 2011 01:00

POKL

 

W bieżącym roku złożono wniosek na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – pn. „Równe szanse w edukacji”.


Wartość projektu – 527.489zł. - dofinansowanie – 100%.
Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych w Bierzwnicy i Lekowie oraz w filii w Oparznie.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Świdwin w wyniku realizacji zajęć pozalekcyjnych.
W ramach projektu wszyscy uczniowie z klas IV-VI ze szkół podstawowych będą uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: matematyka, przyroda, j.polski, informatyka, plastyka oraz w wyjazdach edukacyjnych między innymi do teatru, filharmonii, TVP Szczecin, kino – wycieczki jednodniowe, Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, Sejm, Muzeum Powstania Warszawskiego (3 dni), Oceanarium i Teatru Muzycznego w Gdyni (2 dni), Karkonoskiego Parku Narodowego (5dni), ponadto będą realizowane wyjazdy do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra w Myśliborzu, Ogrodów Hortulus w Dobrzycy, Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach oraz wycieczka objazdowa do wybranych Parków Narodowych (4 dni) .
Do szkół zakupiony zostanie również niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt i oprogramowanie, m.in.: tablice interaktywne, mikroskopy, laptopy, telewizor, DVD tablice edukacyjne oraz słowniki, atlasy, tablice edukacyjne.
Obecnie trwa procedura przygotowania umowy.
W szkołach gminnych w klasach I – III w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – będzie również realizowany projekt systemowy pn. „Dogonić Świat”.
Wartość projektu – 73.516,10 - dofinansowanie – 100%.
Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych w Bierzwnicy i Lekowie oraz w filii w Oparznie.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Świdwin, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych.
W ramach projektu wszyscy uczniowie z klas I-III będą uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: gimnastyka korekcyjna, matematyka, zajęcia rozwijające, j. polski, zajęcia logopedyczne.
Do szkół zakupiony zostanie również niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt i oprogramowanie, min.: tablice interaktywne, wibrator logopedyczny oraz pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

 

Tekst:

Bożena Kulikowska

Inspektor ds. promocji gminy

 

Poprawiony: środa, 07 marca 2012 14:10