| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 30.03.2012r. Drukuj Email
środa, 21 marca 2012 10:59

Informuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 30 marca 2012 roku

( piątek ) o godzinie 10ºº w Sali nr 55 Urzędu Miasta i Gminy Świdwin odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiejskiej.

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum;
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Interpelacje radnych;
  5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami;
  6. „Czas dla Samorządów”;
  7. Bezpieczeństwo na terenie gminy – informacja policji, straży pożarnej i strażnika gminnego;
  8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i planów jego realizacji
   w roku 2012 oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  9. Organizacja pracy w Urzędzie Gminy Świdwin;
  10. Dyskusja;
  11. Podjęcie uchwał:
 • W sprawie zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin”
 • W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Elektrownie wiatrowe – obręb Bierzwnica gmina Świdwin”;
 • W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2012 roku”;
 • W sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie 0037 Bystrzyna, gmina Świdwin;
 • W sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
  • W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok;

 

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;

13.Wolne wnioski;

14.Zakończenie;

 

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

 

herb maly 

Poprawiony: środa, 21 marca 2012 11:10