| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Ankietowe badania rolnicze Drukuj Email
piątek, 18 maja 2012 11:57

gus logoSzanowni Państwo

Główny Urząd Statystyczny corocznie prowadzi w wylosowanych gospodarstwach rolnych ogólnopolskie ankietowe badania rolnicze.

W 2012 r. znaczna ich część realizowana będzie przez ankieterów (pracowników urzędów statystycznych) poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni.

Zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące produkcji oraz pogłowia świń, bydła, owiec i drobiu, użytkowania gruntów, a także plonów zbóż i wybranych ziemiopłodów rolnych. W tym roku dodatkowo przeprowadzone zostanie badanie sadów oraz ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Badania rozpoczną się w pierwszej dekadzie czerwca br.

Zwracamy się do wszystkich Rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badania o przychylność i pomoc przy ich realizacji. Do pisma dołączamy wzory formularzy w formie PDF do badań realizowanych w czerwcu i lipcu - dla zapoznania się z ich treścią.

Zapewniamy pełną poufność przekazywanych przez Państwa danych oraz to, że wykorzystane one zostaną jedynie i wyłącznie do analiz i ocen statystycznych, które pozwolą na zdiagnozowanie aktualnego stanu rolnictwa w naszym województwie.

Będziemy wdzięczni za wyczerpujące informacje.

Osoba, która skontaktuje się z Państwem, aby przeprowadzić ankietę jest pracownikiem Urzędu Statystycznego w Szczecinie. W celu uwiarygodnienia osoby telefonującej lub w celu uzyskania szerszej informacji na temat badań, mogą się Państwo kontaktować z nami pod nr:

Urząd Statystyczny w Szczecinie – 91 4597548, 91 4597572

Oddział w Koszalinie – 94 347351, 94 347 353

Będziemy bardzo wdzięczni za pozytywne potraktowanie naszej prośby, ponieważ najważniejszym celem jest zebranie wiarygodnych danych dotyczących gospodarstw rolnych w naszym województwie. Ponadto warto dodać, że uogólnione wyniki badań przekazywane są instytucjom unijnym.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Urzędu Statystycznego w Szczecinie

Dominik Rozkrut

 

Załączniki (formularze badania – w formacie pdf):

1. AK-R – ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

2. R-CzSR – użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich

3. R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

 

Poprawiony: piątek, 18 maja 2012 12:09