| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 21.09.2012r. Drukuj Email
środa, 05 września 2012 01:00

Informuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 21.09.2012 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali Nr 56 Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XX/2012 Sesja Rady Gminy Wiejskiej.

 


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum;

2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

6. „Czas dla Samorządów".

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-półrocze 2012

8. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego - bezpieczeństwo uczniów w szkole i po zajęciach

9. Sprawozdanie z działalności Klubów Sportowych za I-półrocze 2012

10. Dyskusja

11. Podjęcie uchwał:

 

• w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bystrzyna -tereny nad jeziorem Bystrzyno Małe", w obrębie Bystrzyna, w gminie Świdwin

• w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Świdwinek

• w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości świdwinek

• w sprawie sprzedaży nieruchomości numer geodezyjny 278/11 w obrębie Świdwinek, miejscowość Świdwinek


12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

13. Wolne wnioski;

14. Zakończenie;

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kaszuba

 

Gmina Świdwin