| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji Rady Gminy 22.03.2013r Drukuj Email
czwartek, 14 marca 2013 21:57

 

Informuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 22 marca 2013r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Nr 55 Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XXVI/2013 Sesja Rady Gminy Wiejskiej.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum;
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;
3. Przyjęcie porządku obrad:
4. Interpelacje radnych;
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Wójta Gminy z prac w okresie miedzy sesjami;
6. "Czas dla Samorządów";
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i jego realizacji w roku 2012. Plan na 2013r;
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
9. Rozstrzygnięcie o wyodrebnieniu środków finansowych na fundusz sołecki i ocena jego funkcjonowania;
10. Dyskusja;
11. Podjęcie uchwał:


• w sprawie sprzedaży budynku gospodarczego garażowego w Bierzwnicy
• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2013r
• w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
• w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2013-2020

 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
13. Wolne wnioski;
14. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kaszuba   

 

herb

 

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2013 09:51