| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę - projekt GOPSu w Świdwinie Drukuj Email
czwartek, 01 sierpnia 2013 12:38

logo1

Realizacja projektu systemowego pn. „Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie kontynuuje w 2013r. realizację projektu systemowego pn. „Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę” na podstawie umowy nr: UDA – PO KL.07.01.01-32-002/08-10.

Zadaniem powyższego projektu jest wypracowanie i realizowanie przez uczestników projektu form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, nabycie nowych umiejętności zawodowych oraz wykształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i opiekuńczo – wychowawczych.

W ramach realizacji w/w projektu w roku 2013 działaniami objęto 9 kobiet i 1 mężczyznę,   w tym 1 kobieta posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Są to osoby z terenu Gminy Świdwin zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci co najmniej trzema instrumentami Aktywnej Integracji oraz wsparciem finansowym zgodnie z Indywidualnym Planem Działania na podstawie rozeznanych potrzeb klientów. Do chwili obecnej w br. zostały przeprowadzone następujące działania:

Warsztaty psychologiczne - których celem było doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawa skuteczności działania w relacjach zawodowych i społecznych.

Warsztaty z doradcą zawodowym – których celem było poznanie zdolności, zainteresowań, posiadanych umiejętności, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawa skuteczności działania na rynku pracy.

W ramach tych zadań odbyło się działanie środowiskowe dla uczestników projektu, które było zorganizowane w dniu 6 lipca 2013r. w Rogalinie. Działanie to zostało połączone z Turniejem o „Szablę Wójta”, w którym czynny udział brali uczestnicy projektu oraz pracownicy ośrodka. Uczestnicy projektu mieli za zadanie m.in. przystrojenie stołu VIP-ów, obsługę VIP-ów itp.  

Celem tego działania była integracja uczestników projektu, lepsze działanie w grupie, podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych ze zwróceniem uwagi na aspekt motywacyjny, umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji, pracy zespołowej, uczenia się optymizmu i asertywności, nabycie większej pewności siebie i wiary we własne siły.

Podczas trwającego turnieju sołectw zorganizowane były różnego rodzaju gry i zabawy oraz nauka tańca „ZUMBA” dla wszystkich chętnych dzieci oraz dorosłych. Dla zwycięzców indywidualnych oraz grupowych, którzy brali udział w zabawach były wręczane nagrody i upominki. Każdemu z uczestników projektu zostały także wręczone upominki w postaci książek o różnej tematyce. Wszystkie nagrody były sponsorowane przez GOPS Świdwin     w ramach realizowanego projektu systemowego „Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę”.

Na zakończenie imprezy zorganizowane było wspólne grillowanie dla uczestników projektu oraz pracowników ośrodka pomocy społecznej.

 

Małgorzata Chacia

 

logo2


Poprawiony: wtorek, 24 marca 2015 13:49