| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Uroczysta sesja Drukuj Email
piątek, 19 listopada 2010 08:15

uroczysta-sesja4We wtorek, 9 listopada br. odbyła się uroczysta sesja podsumowująca czteroletnią kadencję rady gminy Świdwin oraz ostatnie osiemnaście miesięcy samorządności, w czasie których Wójtem Gminy Świdwin był Zdzisław Pawelec. Wśród przybyłych gości byli między innymi: Joachim Hünecke oraz Thomas Möller - Burmistrz oraz Przewodniczący Rady partnerskiej gminy niemieckiej Sanitz, Robert Rzeźnik – Komendant Powiatowy Policji, Ryszard Miedzik oraz Mieczysław Patyk – radni Rady Powiatu, dyrektorzy szkół gminnych, sołtysi.

 

Ważnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności i osiągnięć Urzędu Gminy w kadencji 2009-2010, które w formie prezentacji multimedialnej złożył Wójt Zdzisław Pawelec. Zadania zrealizowane przez Urząd to m.in. utrzymanie trzech zespołów szkół i dwóch szkół podstawowych, finansowanie sportu masowego, szkolnego, świetlic i bibliotek, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pomoc społeczna dla potrzebujących mieszkańców, organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych. To także remonty dróg, przystanków, mieszkań komunalnych, rozwój telefonii komórkowej i Internetu. Zadaniem Urzędu była dbałość o bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, co przejawiało się poprzez utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, strażnika gminnego, współpracę z Policją i Strażą Pożarną. Zrealizowano wiele inwestycji – wyremontowano świetlice, wybudowano place zabaw w Cieszeniewie, Ząbrowie i Smardzku, położono sieć kanalizacyjną - w Lipcach, Łąkowie, Krosinie, i wodociągową - w Przymiarkach oraz Świdwinku, wykonano termomodernizację szkół w Lekowie i Bierzwnicy.

uroczysta-sesja1Najważniejsze efekty pracy Urzędu to:

- wszystkie miejscowości posiadają wodociągi,

- zrealizowano I etap kanalizacji gminy,

- poprawiono warunki nauki w szkołach gminnych,

- wszystkie szkoły mają klasy komputerowe,

- dzieci zdolne są nagradzane stypendiami naukowymi,

- dzieci z rodzin o niskich dochodach otrzymują stypendia socjalne,

- we wszystkich szkołach nauczane są po dwa języki obce,

- wszystkie dzieci są dożywiane i dowożone do szkół,

- na terenie gminy działa 18 świetlic wiejskich,

- zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych (remonty świetlic, place zabaw, sieć kanalizacyjna i wodociągowa) dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wyremontowano chodniki – Stary Przybysław, Smardzko, Klępczewo, Rusinowo, Sława.

- rozwój aktywności społecznej, utworzenie 5 stowarzyszeń działających lokalnie.

uroczysta-sesja2Działalność rady gminy Świdwin kadencji 2006-2010 podsumował Przewodniczący Rady - Kazimierz Lechocki. W kadencji 2006-2010 Rada Gminy Świdwin odbyła 34 sesje. Podjęto 249 uchwał, które wcześniej jako projekty omawiane były na posiedzeniach Komisji. W sumie odbyło się 291 posiedzeń. Rada Gminy Świdwin wykazywała się wielką troską o losy gminy jak i też ich mieszkańców, była otwarta na bolączki i problemy naszego społeczeństwa. Wspierała współpracę z zaprzyjaźnioną gminą Sanitz.

Z okazji zakończenia V kadencji Rady Gminy Świdwin w latach 2006 – 2010 Przewodniczący Rady Kazimierz Lechocki oraz Wójt Zdzisław Pawelec złożyli wyrazy uznania radnym za zaangażowaną pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując za wysiłek włożony na rzecz rozwoju Gminy, życzyli dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Podziękowania wręczono w formie etui introligatorskiego w ramie. Podobne podziękowania za współpracę gmin wręczyli Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Gminy Sanitz.

uroczysta-sesja5  uroczysta-sesja3

 

Do pobrania: prezentacja podsumowująca kadencję Rady Gminy (plik pdf)

Poprawiony: piątek, 19 listopada 2010 13:29