| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 30-10-2014 Drukuj Email
środa, 22 października 2014 11:51

 

Informujemy mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Nr 55 Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XLII/2014 Sesja Rady Gminy Wiejskiej.

 

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum;
2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;
3.Przyjęcie porządku obrad;
4.Interpelacje radnych;
5.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami;
6.Czas dla samorządów;
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014;
8.Dyskusja;
9. Podjęcie uchwał:

• Nr XLII/313/2014 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/279/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska gminnego „Mój Rynek" w Krosinie.
• Nr XLII/314/2014 – w sprawie nabycia nieruchomości
• Nr XLII/315/2014 – w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
• Nr XLII/316/2014 – w sprawie podatku od nieruchomości
• Nr XLII/317/2014 – w sprawie podatku od środków transportowych
• Nr XLII/318/2014 – w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwin
• Nr XLII/319/2014 – w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
11.Wolne wnioski;
12. Zakończenie;

Biuro Rady

 

herb