| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 29.03.2011r Drukuj Email
środa, 16 marca 2011 11:04

herb_malyInformuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 29 marca 2011  roku (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 55 Urzędu Miasta odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiejskiej


Porządek posiedzenia:

1.

Otwarcie i stwierdzenie qworum

2.

Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji

3.

Przyjęcie porządku obrad

4.

Interpelacje radnych

5.

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Wójta Gminy           z prac w okresie między sesjami

6.

„Czas dla Samorządów”

7.

Bezpieczeństwo na terenie Gminy, informacja Policji, Straży i Strażnika gminnego

8.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i planów jego realizacji w 2011 roku

9.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10.

D y s k u s j a

11.

Podjęcie uchwał

12.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

13.

Wolne wnioski

14.

Z a k o ń c z e n i e

Przewodniczący Rady

 

Krzysztof Kaszuba