| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja dla mieszkańców Gminy Świdwin w sprawie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest Drukuj Email
wtorek, 29 marca 2011 08:06

herb_malyUTYLIZACJA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ETERNIT)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIDWIN

W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ze względu na zagrożenie jakie one stwarzają, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032r.

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują.

Urząd Gminy Świdwin stwarza możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Właściciele zabudowanych nieruchomości z terenu gminy Świdwin, mogą ubiegać o bezgotówkowe dofinansowanie w/w działań.

W ramach tego dofinansowania Urząd Gminy Świdwin zapewnia:

 

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, proszone są o złożenie deklaracji uczestnictwa do 29 kwietnia 2011r..

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Aby ubiegać się o w/w dofinansowanie trzeba złożyć:

 

 

Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w Referacie Infrastruktury Urzędu Gminy Świdwin (pok. nr 48).

 

Ewentualne zapytania prosimy kierować do Referatu Infrastruktury – osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska, tel: 94 36 520 15 do 16 wew. 18

Poprawiony: wtorek, 29 marca 2011 08:13