| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o osiągniętych przez Gminę Świdwin wymaganych poziomach recyklingu w roku 2014 Drukuj Email
wtorek, 10 lutego 2015 09:03

 

image001

Wójt Gminy Świdwin zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 roku.

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

Określone poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Świdwin

26,3

9,7

7,0

           

 

Z powyższego zestawienia wynika, ze w 2014 r. Gmina Świdwin osiągnęła poziom 7 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%, zatem poziom przez Gminę Świdwin został osiągnięty.

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [ %]

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Świdwin

7,8

25,7

46,3

 

 

 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, ze w 2014 r. Gmina Świdwin osiągnęła poziom 46,3 %, przy minimalnym poziomie na 2014 r., który wynosił 14 %.

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Świdwin

100

63,5

48,8

 

 

 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, ze w roku 2014 Gmina Świdwin osiągnęła poziom 48,8%, przy minimalnym poziomie na 2014 r., który wynosił 38 %.