| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Zakończenie projektu Drukuj Email
poniedziałek, 30 marca 2020 10:42

IMG 3871

logo

Zakończył się projekt pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Bełtnie, Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z remontem gminnej drogi w Ząbrowie, Modernizacja oraz wyposażenie pomieszczenia świetlicy wraz z rozbudową miejsca integracyjnego dla mieszkańców w Starym Przybysławiu – w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdwin”, Nr projektu: RPZP.09.03.00-32-0006/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów wiejskich.

Zakres projektu był szeroki i miał na celu rewitalizacje terenów popegeerowskich. W ramach tego projektu przeprowadzono zmodernizowano świetlicę w Starym Przybysławiu i Ząbrowie, rozbudowano świetlice w Bełtnie. Świetlice te zostały wyposażone w meble oraz sprzęt elektroniczny. Dodatkowo w ramach projektu rozbudowano miejsce integracyjne dla mieszkańców w Starym Przybysławiu oraz wyremontowano drogę w Ząbrowie.

Całkowita wartość projektu to kwota 944 306,71 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE - 812 983,40 zł.

Grzegorz Markiewicz