| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Drukuj Email

kluczkowo1Kluczkowo położone jest w odległości około 7 km na południowy wschód od Świdwina. Jest to wieś o układzie owalnicy. Sołectwo Kluczkowo zajmuje powierzchnię ok. 6,04 km². Region charakteryzuje się dużą różnorodnością form krajobrazu typowych dla Wysoczyzny Łobeskiej, wśród których dominują wzgórza morenowe, równiny sandrowe.

 

Historia
Kluczkowo to miejscowość o pochodzeniu średniowiecznym, dawny majątek rycerski. Pierwsze wzmianki o Kluczkowie pochodzą z 1337r. Prawdopodobnie było własnością Wedlów. w 1446 r. część wsi przeszła na własność klasztoru kartuzów w Świdwinie. Uwłaszczenie zakończone w 1827 r. objęło 7 gospodarzy, którzy w zamian za wolność oddali 1/4 uprawianej ziemi oraz przez 10 lat oddawali po 6 korców i 5,5 garnców żyta. W 1855 r. odnotowano istnienie młyna wodnego i 36 domów, a w 1882 r. - cegielni. We wsi mieściła się siedziba parafii ewangelickiej. Na początku XXw. zbudowano szosę do Świdwina oraz dokonano parcelacji majątku junkierskiego. Kluczkowo zostało wyzwolone 6 marca 1945 r. Do 1954 r. wieś znajdowała się w powiecie białogardzkim, w gminie Brzeźno. W 1963 r. wybudowano szkołę. W 1965 r. Kluczkowo połączono linią telefoniczną z Bierzwnicą.

Co warto zobaczyć?
Warto zobaczyć umiejscowiony w centrum wsi kościół wraz z dzwonnicą, zbudowany z cegły w 1856r. Przy kościele umiejscowiony jest pochodzący z XIX w. cmentarz. Oprócz cmentarza przykościelnego w Kluczkowie znajduje się dawny cmentarz ewangelicki, dziś już nieczynny oraz dziewiętnastowieczny zespół parkowo-pałacowy o kształcie trójkąta o powierzchni 1,1 ha. W skład jego wchodzą: dziedziniec, ogrodzony okólnik, ogród uprawny i park. Przy czworobocznym dziedzińcu znajdują się budynki gospodarcze (obora i stajnia). W miejscu dworu stoi budynek mieszkalny. Park posiada częściowo zatarty układ przestrzenny, zaś z dawnego zadrzewienia parkowego pozostały pojedyncze drzewa. Zwarty drzewostan znajduje się w południowo – wschodniej części parku i składają się nań : buki, lipy, dęby, świerki, jesiony i klony. Tu też rośnie okazała lipa — pomnik przyrody, o obwodzie pnia 300 cm. Warto zobaczyć również pomnik poświęcony walkom z 1945r. o wyzwolenie miejscowości.

 

kluczkowo2  kluczkowo3