| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Nowe przedszkola w gminie Swidwin Drukuj Email
czwartek, 11 października 2012 12:03

LekowoW październiku 2012 roku w ramach projektu „Bo jakie początki takie będzie wszystko", realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie w partnerstwie z Gminą Świdwin, otwarto dwa punkty przedszkolne: w Oparznie i w Lekowie. Chętnych dzieci było wiele. Niestety, nie wszystkie się dostały, ponieważ liczba miejsc była ograniczona: w Oparznie 15 osób a w Lekowie 20. Na terenie naszej gminy to pierwsze otwarte przedszkola, w których zajęcia będą prowadzone przez dziewięć godzin. Z dziećmi będą realizowane zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe. Z doświadczenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wynika, że duża liczba przedszkolaków ma trudności z rozwojem psychospołecznym, dlatego zadbaliśmy o wsparcie logopedyczne. Punkty przedszkolne dostosowano do potrzeb wszystkich dzieci, również niepełnosprawnych. Do punktów przedszkolnych zakupione zostały dywany, leżaczki, zestaw mebli do sal zajęciowych i szatni, książki, zabawki, pomoce edukacyjne i dydaktyczne. Dowozem dzieci zajmuje się Gmina Świdwin, która pokrywa koszty dowozu dzieci do szkół.

 

pokl-naglowek-maly


Projekt „Bo jakie początki takie będzie wszystko" dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Oparzno Lekowo

Lekowo Lekowo

 

 

Poprawiony: czwartek, 11 października 2012 12:13