| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji Rady Gminy 28.04.2014r Drukuj Email
poniedziałek, 14 kwietnia 2014 01:00

Informujemy mieszkańców Gminy Śvvidwin, że w dniu 28 kwietnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 11:30 w sali Nr 55 Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiejskiej.


Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum;
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;
3. Przyj ęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwal:

 

• nr XXXVII/294/2014 — w sprawie zmiany uchwa ły nr XXXVI/288/2014 Rady Gminy świdwin z dnia 26.03.2014r. W sprawie okre ślenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opró żniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto ści ciekłych na terenie Gminy Świdwin.

 

5. Wolne wnioski;
6. Zakończenie;


Biuro Rady
Joanna Palęga

 

herb

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2014 08:19